häst som äter hö från marken

Hur mycket hösilage behöver en häst?

Många av Sveriges hästar står uppstallade i inackorderingsstall. Vi på Trot On frågade våra kunder hur mycket grovfoder som ingår i hyran i deras stall. Väldigt många svarade att 10-12 kilo grovfoder, oftast hösilage, ingår i stallhyran. Men är 10 kilo hösilage per dygn tillräckligt för en häst? Vi har sammanställt en tabell så att du lätt ser hur mycket - eller lite - din häst får egentligen.

Ett riktvärde är att en häst behöver 1 kilo hö för varje hundra kilo kroppsvikt, bara för att hålla kroppsfunktionerna igång. Det betyder att en stor häst som väger 600 kilo alltså behöver 6 kilo hö bara för att klara av att vara häst. Men då har vi förenklat det väldigt. Ännu mer behövs för hästar som är i arbete eller som växer eller ger di. Dessutom spelar faktorer som grovfodrets övriga värden roll.

Det har på senare år blivit vanligt att utfodra med hösilage, som är blötare än hö och därför består av en stor andel vatten. Lägg därtill att många hästar går i hage och äter gräs – och vi har en matematikövning på gymnasienivå.

Här har vi sammanställt en enkel tabell som visar hur mycket hösilage du behöver ge för att komma upp i motsvarande kilo hö. Den visar att de 10 kilo hösilage som många stallägare erbjuder räcker oftast nätt och jämt för att upprätthålla hästens kroppsfunktioner och är inte tillräckligt för en halvblodshäst som rids eller körs. Det kan däremot vara nog för en ponny.

Om du vill att din häst ska få motsvarande 10 kilo hö per dygn behöver du ge cirka 13,5 kilo hösilage om TS-halten är 75 procent. Om TS-halten är 65 procent behöver du ge 15,5 kilo och om TS-halten är 55 procent behöver du ge över 18 kilo hösilage.

TS-halt står för ”torrsubstans” och är sättet man mäter hur torrt grovfodret är. I en analys av grovfodret brukar TS-halten mätas. Det är oftast stallägaren eller dennes leverantör som står för analys av grovfodret, så fråga stallägaren om du inte har sett någon i stallet.

Antal kilo hösilage du ger

Om TS-halten är 55 % ger du i själva verket så här mycket foder

Om TS-halten är 65 % ger du i själva verket så här mycket foder

1

0,55 kg

0,65 kg

2

1,1 kg

1,3 kg

3

1,65 kg

1,95 kg

4

2,2 kg

2,6 kg

5

2,75 kg

3,25 kg

6

3,3 kg

3,9 kg

7

3,85 kg

4,55 kg

8

4,4 kg

5,2 kg

9

4,95 kg

5,85 kg

10

5,5 kg

6,5 kg

11

6,05 kg

7,15 kg

12

6,6 kg

7,8 kg

13

7,15 kg

8,45 kg

14

7,7 kg

9,1 kg

15

8,25 kg

9,75 kg

16

8,8 kg

10,4 kg

17

9,35 kg

11,05 kg

18

9,9 kg

11,7 kg

19

10,45 kg

12,35 kg

20

11 kg

13 kg

 

Så vad gör man om bara 10 kilo hösilage ingår i stallhyran och du har räknat ut att din häst behöver mer? Finns det något tillskott att ge?

Svaret är att du köper till mer grovfoder från stallägaren. Hästen är skapt för att tugga större delen av dygnet. Tillskott tillgodoser inte det tuggbehovet, utan endast eventuella brister och obalanser i näringsvärdet. Om stallägaren inte vill sälja mer än det som ingår i hyran får du försöka hitta grovfoder på annat håll. Det finns till exempel hösilage i plastade småbalar. Om stallägaren inte tillåter att ni tilläggsfodrar med eget grovfoder – byt stall.

Visst kan det låta hårt att behöva byta stall, men grovfoder i rätt mängd och av rätt kvalitet är basen i varje hästs foderstat, oavsett om det är barnens första ponny eller en OS-häst. Under sommarhalvåret brukar det oftast finnas möjlighet att äta gräs i hagen, så då går det att dra ner på grovfodret, så du kanske inte behöver köpa till alla årets 12 månader.

Fotnot: Vanligt hö är inte 100 procent torrt heller, utan måste hålla en TS-halt på minst 84 procent för att vara lagringsbart utan att börja mögla. Ett lämpligt ts-intervall för hösilage är från cirka 45-65 procent.